Kedves Látogató! Weboldalunk használatával jóváhagyod a Cookie-k használatát.


ÁSZF
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A ColorCat Design webáruházban leadott megrendelésekről elektronikus levélben (e-mail-ben) küldött visszaigazolás írásban kötött szerződésnek minősül. A szerződés hivatalos nyelve magyar, melyet a ColorCat Design webáruház üzemeltetője elektronikus úton iktat és a rendelést követő 1 évig tárol. Ezen szerződés megfelel a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § (1)-ben foglaltaknak.

 

Általános szerződési feltételek a ColorCat Design webáruházában történő vásárlásokhoz

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. A ColorCat Design webáruház Fenyvesi Nikoletta egyéni vállalkozó (székhelye: 2532 Tokodaltáró, Vajaskuti dűlő 65.; adószám: 66591733-1-31) http://www.colorcatdesign.hu internetes oldalon elérhető, ajándéktárgyakat, hobbi és lakberendezési tárgyakat tartalmazó, eladásra kínált termékkatalógusa.

1.2. Fenyvesi Nikoletta egyéni vállalkozó mint Szállító és a Vevő között a webáruházban történő megrendelés Szállító által történő visszaigazolásával szállítási szerződés (a továbbiakban: Szállítási Szerződés) jön létre a jelen feltételek szerint.

1.3. Fenyvesi Nikoletta egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szállító) a webáruház üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.

 

2. A SZERZŐDŐ FELEK ADATAI

2.1. A Szállítási Szerződés Fenyvesi Nikoletta egyéni vállalkozó mint Szállító és a webáruházban megrendelést leadó személy mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) között jön létre. A Szállító kizárólag a http://www.colorcatdesign.hu internetes oldalon leadott, a termékkatalógusból kiválasztott termékek vonatkozásában, a megrendelés feltételeinek megfelelően elküldött megrendelések teljesítéséért felel.

2.2. A Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg a vásárláshoz szükséges adatokat, és a Szállító ennek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás, valótlan adatok megadásából eredő károk teljes mértékben a Vevőt terhelik.
A Szállító a hibás vagy valótlan regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a regisztráció valódiságát ellenőrizni.
A Vevő a megrendelés és vásárlás során megadott adatai kezeléséhez jelen szerződéssel a Szállító Adatkezelési Szabályzatában foglalt feltételekkel hozzájárul.

 

3. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

3.1. Árak és termékek

 • 3.1.1. A megrendelhető termékek ára a http://www.colorcatdesign.hu internetes oldalon található termékkatalógusban kerülnek meghatározásra. A termékkatalógusban feltüntetett árak a termékeket terhelő valamennyi adót, járulékot tartalmazó végső fogyasztói árai, amelyek érvényessége minden esetben az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. A webáruházban hibásan feltüntetett árakról a webáruház üzemeltetője köteles tájékoztatni a Megrendelőt. Az webáruházban szereplő árak az Üzleteink áraitól eltérhet, csak interneten történő megrendelés esetén érvényesek.
 • 3.1.2. A Szállító a Vevő által megrendelt terméket minden esetben a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja a Vevő részére, amennyiben a termékhez göngyöleg tartozik, a termékhez tartozó göngyöleg árával növelten.
 • 3.1.3. A Vevő megrendelésének módosítása esetén a módosított megrendelés a módosítás időpontjában érvényes kondíciókkal kerül teljesítésre.
 • 3.1.4. A megrendelt termékek szállításának díját a Vevő köteles megfizetni a termék árának megfizetésével egyidejűleg. A szállítás díja a http://www.colorcatdesign.hu internetes oldalon kerül meghatározásra.
 • 3.1.5. A Vevő házhoz szállítás esetében a termék árát és a szállítás díját, helyszíni átvétel esetében a termék árát a megrendelést követően átutalással, bankkártyás fizetéssel, PayPal-on keresztül történő fizetéssel, vagy a megrendelt termékek kézhezvételekor postai utánvéttel (készpénzben) köteles kiegyenlíteni. A helyszíni átvétel fogalmát a jelen szerződés 3.3.1 pontja tartalmazza. 
 • 3.1.6. Szállító az általa forgalmazott termékekről a körülményekhez képest igyekszik a leginkább valósághű képeket készíteni, azonban színbeli eltérések a weboldalon található képek és a forgalmazott termékek között a fényviszonyok és a Vevő kijelzőjének tulajdonságai miatt előfordulhatnak.

3.2. A megrendelés és annak visszaigazolása

 • 3.2.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van.
 • 3.2.2. A ColorCat Design webáruház rendszere minden érvényes megrendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, melyet a megrendelés jóváhagyását követő oldalon, illetve a Vevő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. A Vevő tudomásul veszi, hogy kizárólag ezen rendelésazonosítóval rendelkező megrendelések érvényesek.
 • 3.2.3. A Szállító a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza, amely visszaigazolással létrejön a felek között a szállítási jogviszony. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a fent meghatározott határidőn belül nem történik meg, úgy a Vevő szabadul ajánlati kötöttsége alól. A Szállító a megrendelést a szállítási feltételekben megadottak szerint teljesíti. 

3.3. Az áru átvétele, a vásárlástól való elállás

 • 3.3.1. A Vevő vállalja, hogy a visszaigazolt megrendelésben feltüntetett, és az általa megadott címre kiszállított árut átveszi, és annak ellenértékét maradéktalanul megfizeti. A Vevő termék kiszállítását mellőzve a megrendelt terméket személyesen is átveheti a 2510 Dorog, Bécsi út 31. vagy 1014 Budapest, Lovas út 4. sz. alatti átvételi ponton előzetes időpont egyeztetést követően. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a kiszállított árut neki felróható okból nem veszi át, úgy az ebből eredő kárt és költséget köteles a Szállító részére megfizetni.
 • 3.3.2. A Vevő a természeténél fogva visszaszolgáltatható termékek esetében jelen szerződéstől - és ezzel a vásárlástól -  a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül elállhat írásban tett egyértelmű elállási nyilatkozat megtételével (kivéve egyedi termék*), majd a termékek 14 napon belül a Szállító címére (2532 Tokodaltáró, Vajaskuti dűlő 65..) történő visszajuttatásával. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vevő köteles megtéríteni, egyéb költség azonban a Vevőt nem terheli. A Szállító a visszaszolgáltatott termék Vevő által korábban megfizetett árát köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül a Vevő részére visszatéríteni.
 • * a 14 napos elállás egyedi, azaz a Vevő utasításainak megfelelően legyártott termékre nem vonatkozik, amennyiben a termék a megrendelésben megadottaknak megfelel.
4. VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK, PANASZKEZELÉS


4.1. A ColorCat Design webáruház működésével, az áruk kiszállításával, garanciával és elállással kapcsolatos információkat a webáruház "Vásárlás és működés", „Szállítási információk” és "Elállás menete" menüpontjai tartalmazzák.

4.2. A Vevő a Szállító teljesítésével kapcsolatos panaszát az info@colorcatdesign.hu e-mail címen, vagy a 2532 Tokodaltáró, Vajaskuti dűlő 65. postacímre megküldött postai levélküldemény formájában közölheti. A Szállító a vevői panaszt 30 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatja a Vevőt.

 

5. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, IRÁNYADÓ JOG, EGYÉB RENDELKEZÉSEK


5.1. Jelen szerződés a Vevő megrendelésének Szállító általi visszaigazolásával lép hatályba.

5.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Adatkezelési szabályzat

 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Az Adatkezelési Szabályzat Fenyvesi Nikoletta egyéni vállalkozó - ColorCat Design elnevezésű webáruházában (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

 

2.  AZ ADATKEZELÉS ALAPJA

A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási szerződés feltételeit, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.

 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Fenyvesi Nikoletta e.v. a vevő megadott adatait kizárólag a vevő megrendelésének teljesítéséhez, valamint a vevő által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.

 

4. AZ ADATKEZELŐ

A vevő adatait a webáruház üzemeltetője, Fenyvesi Nikoletta egyéni vállalkozó (székhelye: 2532 Tokodaltáró, Vajaskuti dűlő 65.; adószám: 66591733-1-31) kezeli.

Elérhetőségek:
Postacím: 2532 Tokodaltáró, Vajaskuti dűlő 65.
E-mailben: info@colorcatdesign.hu
Telefonszám:  + 36 30 575-0403

 

5. AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI

Fenyvesi Nikoletta e.v. a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vevő, az adatkezelő, valamint bankkártyával történő fizetés esetén az ezen fizetési mód szolgáltatója férhet hozzá. Ez utóbbi esetben a banki szolgáltató a fizetéshez szükséges adatokat kapja meg. 
A fentieken túlmenően Fenyvesi Nikoletta e.v. jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett. 
Az adatkezelés kezdete a vevő regisztrációja és/vagy első megrendelésének leadása.
Az adatkezelés megszűnik az adatok az adatkezelő általi törlésével, vagy a vevő ezirányú kezdeményezésére (pl. regisztrációjának törlésével).

 

6. COOKIE

A cookie kisebb adatállomány, amelyet a ColorCat Design webáruház látogatójának számítógépén helyez el és a látogató adatait tartalmazza. A cookiek használatából eredő személyhez kötődő információkat és személyes adatokat Fenyvesi Nikoletta e.v. nem adja át harmadik személy részére.

 

7.  REGISZTRÁCIÓS ADATOK

A webáruház látogatóinak a regisztráció során meg kell adniuk személyes adataikat (nevüket, címüket, telefonszámukat, e-mail címüket stb.), valamint igény esetén cégszerű adataikat (cégnév, adószám, székhely stb.). Ezen adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése érdekében tárolja az adatkezelő, harmadik személy részére semmilyen esetben nem adja át.

 

8. BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ FIZETÉS

A bankkártyára vonatkozó információkat Fenyvesi Nikoletta e.v. nem tárolja sem a tranzakció lebonyolítása alatt, sem azt követően. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két egymástól elkülönülő rendszerben történik. Fenyvesi Nikoletta e.v. ennek megfelelően nem szerez tudomást a vevő bankkártya információiról, és a tranzakciót bonyolító bank sem kapja meg a vevő a regisztráció során Fenyvesi Nikoletta e.v. részére megadott adatait.

 

9. A REGISZTRÁCIÓ MEGSZÜNTETÉSE

Fenyvesi Nikoletta egyéni vállalkozóval történő kommunikáció visszautasítására a vevőnek az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • e-mailben az info@colorcatdesign.hu  címre vagy
 • levélpostai küldemény útján a 2532 Tokodaltáró, Vajaskuti dűlő 65. postacímre.

 

10. AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat a jelen Szabályzat 9. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével. 
Fenyvesi Nikoletta e.v. az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vevőt tájékoztatja.
Az adatkezelésben érintettek jogorvoslati lehetőségei a Működész szabályzat menüpont alatt találhatók meg.

 

Jelen szabályzat 2018. 03. 01-től érvényes és visszavonásig hatályban marad. Jogosultak vagyunk a Szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításokat azok hatályba lépése előtt 11 nappal közzétesszük weboldalunkon. A felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal szabályzatai automatikusan érvényesek.

 

Impresszum

ColorCat Design

E-mail cím: info(a)colorcatdesign.hu

OGZlYmIz